TESTUJ!
Wyszukiwanie najlepszego serwera
Adres IP: ...
Dostawca: ...
powered by FIREPROBE.NET
Testowanie:
Ping
...
Mb/s
Pobieranie:
... Mb/s
Wysyłanie:
... Mb/s
Ping:
... ms
Opóźnienie:
... ms
Ponowny test Podziel się Zatwierdź
Wybierz serwer

Przeglądanie stron: 5/5
Odtwarzanie wideo: 5/5
Odtwarzanie wideo: 5/5
Połączenie WhatsApp: 5/5
Gra online: 5/5